Návod k obsluze betonových zahradních krbů

9 bezpečnostních zásad k obsluze zahradních krbů a udíren FORWARD:

  • Obsluhovat krb a krboudírnu mohou jen dospělé osoby. Je nepřípustné a velmi nedoporučujeme ponechat děti u krbu, který je v činnosti.
  • Při provozu je nutno dbát zvýšené opatrnosti - kovové díly mohou být rozpáleny. Zejména děti je nutno udržet v bezpečné vzdálenosti.
  • Při prvním uvedení do provozu a při vlhkém počasí, roztápějte krb či krboudírnu vždy opatrně tak, aby při velkých teplotních změnách nemohlo dojít k narušení jednotlivých betonových částí.
  • Topivo přikládejte v takovém množství, aby nedocházelo k přetápění krbu (velkému a vysokému ohni) a následnému poškození.
  • K zatápění se nesmí používat žádné hořlavé kapaliny, ani jiné vysoce hořlavé látky, mimo podpalovačů k tomu určených.
  • Do blízkosti přikládacího prostoru se nesmí ukládat hořlavé předměty.
  • Při provozu a manipulaci s palivem dbejte na dodržování požárních předpisů.
  • Zahradní krb či krboudírna jsou určeny pro volná prostranství a pergoly, nikoliv pro vytápění uzavřených místností.
  • Je nutno dodržet bezpečnou vzdálenost od budov, hořlavých materiálů, dřevin a porostů.

Dodržením všech těchto zásad je zajištěna velmi dlouhá životnost krbu či krboudírny a bezpečný provoz.

Na všechny naše výrobky je vydáno Strojírenským zkušebním ústavem Brno Prohlášení o shodě podle zákona č.22/1997 Sb.,ve znění zákona č.71/2000 Sb..§13 odst.2 a nařízení vlády č.173/1997 Sb.,ve znění nařízení vlády č.78/1999 Sb.§6.

Mnoho spokojených a radostných chvil při grilování v zahradní krbech FORWARD Vám přeje kolektiv zaměstnanců.

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout